Chậu rửa bát MALLOCA MS 1023

Giá chỉ: 2.900.000 Đ

Chậu rửa bát MALLOCA MS 1023

  Thông số kỹ thuật của Chậu rửa bát MALLOCA MS 1023 : –   Mã sản phẩm : Malloca MS 1023 –   Thép không rỉ 304, dập liền khối –   Độ dày 1.2mm –   Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi –   Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả –   Kích thước: 580 x 480

Chậu rửa bát MALLOCA MS 1024

Chậu rửa bát MALLOCA MS 1024

Giá bán : 4.750.000 Đ Thông số kỹ thuật của Chậu rửa bát MALLOCA MS 1024 : –   Mã sản phẩm : Malloca MS 1024   –   Dòng sản phẩm mới nhất chế tạo bán thủ công –   Thép không rỉ 304 –   Độ dày 1.2mm –   Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi –   Bộ

Chậu rửa bát MALLOCA MS 1029

Chậu rửa bát MALLOCA MS 1029

Giá bán : 5.600.000 Đ Thông số kỹ thuật của Chậu rửa bát MALLOCA MS 1029 : – Mã sản phẩm : MS 1029 –   Dòng sản phẩm mới nhất chế tạo bán thủ công –   Thép không rỉ 304 –   Độ dày 1.2mm –   Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi –   Bộ xả thông

Chậu rửa bát MALLOCA MS 2025

Giá chỉ: 4.650.000 Đ

Chậu rửa bát MALLOCA MS 2025

  Thông số kỹ thuật của Chậu rửa bát MALLOCA MS 2025 : –   Mã sản phẩm :  Malloca MS 2025 –   Dòng sản phẩm mới nhất chế tạo bán thủ công –   Thép không rỉ 304 –   Độ dày 1.2mm –   Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi –   Bộ xả thông minh ngăn mùi

Chậu rửa bát MALLOCA MS 8809

Giá chỉ: 7.250.000 Đ

Chậu rửa bát MALLOCA MS 8809

  Thông số kỹ thuật của Chậu rửa bát MALLOCA MS 8809 : – Mã sản phẩm : Malloca MS 8809 –   Dòng sản phẩm mới nhất chế tạo bán thủ công –   Thép không rỉ 304 –   Độ dày 1.2mm –   Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi –   Bộ xả thông minh ngăn mùi